V Cantada Pagesa

A càrrec de l’àrea de Música tradicional de l’Escola de música i Dansa de Formentera

Dissabte, 18 de febrer  20h

Entrada gratuïta

Queden 72 espais lliures.