Decàleg de mesures

Llegeix atentament:
LA SEGURETAT DE TOTS ÉS MOLT IMPORTANT

No es permet menjar ni beure dins la sala.

PAGAMENT AMB TARGETA

Es fomentarà, com a via principal de compra, la venda d’entrades en línia i es recomanarà el pagament amb targeta, tant a la taquilla com al bar.

CARTELLS INFORMATIUS

Tant en el cinema com en la web es col·locaran cartells informatius sobre les mesures sanitàries i distància física a respectar al local segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

DISPENSADORS DE GEL

Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en diversos punts de les instal·lacions accessibles als espectadors i als treballadors.

LECTURA VISUAL D’ENTRADES

S’elimina el tall físic de les entrades, i s’estableix un control de lectura visual o digital de l’entrada.

MÉS FREQÜÈNCIA DE NETEJA

S’incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les zones més sensibles, com ara les superfícies de contacte freqüent, els banys, o les sales entre sessió i sessió

CONTROL D’AFORAMENT

Reducció de l’aforament de cada sala d’acord amb les indicacions de les autoritats competents.

 

INDICADORS DE DISTÀNCIA

Respecte de la distància física, tenint en compte la legislació vigent i/o directrius de les autoritats competents en cada moment, al llarg de tot el recorregut de l’espectador, des que arriba a taquilla fins que abandona la sala de projecció.

SEPARACIÓ D’ESPECTADORS

Es facilitarà l’agrupació de persones convivents, com ara famílies amb nens, i es mantendrà la distància amb la resta dels espectadors i d’acord amb les indicacions de les autoritats competents.

EQUIPS DE PROTECCIÓ

Els treballadors comptaran amb els equips de protecció adequats a l’activitat que realitzen, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, amb especial atenció a l’ús de màscares i productes per a la higiene de mans.