Sinopsi

Sala de Cultura (Cinema)

Dissabte 6 d’abril 19h

Entrada gratuïta. Promociona Espai Dones