Actualment tenim la següent promoció:

50% de descompte per a :

  • persones en situació d’atur
  • autònoms sense activitat
  • jubilats
  • menors de 25 anys
  • famílies monoparentals
  • famílies nombroses
  • Persones amb discapacitats

50% de descompte

persones en situació d’atur

autònoms sense activitat

jubilats

menors de 25 anys

famílies monoparentals

famílies nombroses

50% de descompte

persones en situació d’atur

autònoms sense activitat

jubilats

menors de 25 anys

famílies monoparentals

famílies nombroses

50% de descompte

Personas amb discapacitats

* És imprescindible presentar el DNI o el document corresponent que acredita el dret al descompte de l’entrada. En cas de no presentar l’acreditació pertinent, l’entrada quedarà invalidada i no es retornarà l’import de la mateixa.
Si tens qualsevol dubte, pots dirigirte mitjançant el nostre formulari de Contacte